ul. Obornicka 350A, 60-689 Poznań • Otwarte pon-pt 7:00-15:00

aktualności

Zastosowanie separatorów w myjniach samochodowych

2/12/2021

Obecnie obowiązujące regulacje prawne w zakresie ochrony środowiska i wód (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 lipca 2019 r.) wskazują, że w odprowadzanych ściekach zawartość substancji ropopochodnych nie może przekroczyć 15 mg/l. To zaś oznacza, że aby spełnić te wymagania, wszystkie myjnie samochodowe oprócz parowych muszą być wyposażone w separatory oddzielające szkodliwe związki od wody opadowej i procesowej. Urządzenia te w kilku etapach usuwają zanieczyszczenia stałe (np. drobiny żwiru) oraz odfiltrowują substancje ropopochodne.

Rodzaje separatorów dla myjni samochodowych

Zgodnie z normą PN-EN 858:2005 dostępne dla myjni samochodowych w pełni retencyjne separatory substancji ropopochodnych kategoryzuje się w jednej z dwóch klas oczyszczania – I lub II. Urządzenia w klasie I to moduły różniące się zastosowaną technologią filtrowania, dzielone na koalescencyjne oraz lamelowe, zaś w klasie drugiej znajdziemy te, których sposób działania oparty jest na procesach mechanicznych, czyli sedymentacji oraz flotacji. Na rynku obecnie dostępne są moduły z wkładem koalescencyjnym lub lamelowym, z by-passem, z osadnikiem lub z komorą pomp.

Dobór separatora substancji ropopochodnych dla myjni samochodowej

Aby infrastruktura myjni samochodowej spełniała swoje zadanie pod względem wydajności oraz ekonomii musi być odpowiednio zaprojektowana, z zastosowaniem ogólnej formuły doboru separatorów wg PN_EN 858:2005. Kluczowa w doborze tego urządzenia dla myjni samochodowej jest wielkość przepływu i przyjmuje się, że wynosi ona 1,5 l/s dla obiektu jednostanowiskowego.

Ogólna formuła doboru separatorów wg PN_EN 858:2005

NS=(Qr + fx ∙ Qs) ∙ fd

gdzie:

  • NS – wielkość przepływu,
  • Qr – nominalny przepływ ścieków deszczowych w l/s,
  • Qs – maksymalny przepływ ścieków procesowych w l/s,
  • Fd – współczynnik gęstości,
  • fx – współczynnik utrudnienia separacji

Konserwacja separatora substancji ropopochodnych w myjniach samochodowych

Substancje ropopochodne mają negatywny wpływ na środowisko naturalne i z tego względu uznawane są za niebezpieczne (Rozporządzenie MOŚZNiL z 24.12.97 Dz. U. nr 162 poz. 1135). Stąd jedynie firmy posiadające odpowiednie uprawnienia do zajmowania się odpadami tego typu mogą dokonać przeglądu, przeprowadzić konserwację urządzenia oraz wykonać prace serwisowe związane m.in. z cyklicznym jego czyszczeniem.

Chcąc dobrać właściwy moduł oddzielający substancje ropopochodne w myjni samochodowej o odpowiednich parametrach technicznych warto skorzystać z doświadczenia specjalistów z Grupy Przybyszewscy, którzy przygotują propozycję wydajnego, zoptymalizowanego ekonomicznie rozwiązania. Możemy również podjąć się instalacji separatora we współpracy z naszymi partnerami.

więcej aktualności

Drenaż – rodzaje rur i zastosowanie

Drenaż – rodzaje rur i zastosowanie

Rury drenażowe, wytłaczane z PVC. Produkowane w różnych średnicach, odporniejsze dzięki HDPE, łatwe w montażu. Dowiedz się jak wybrać odpowiednią rurę drenażową!

Zastosowanie separatora ścieków w myjni samochodowej

Zastosowanie separatora ścieków w myjni samochodowej

Wraz z czyszczeniem samochodów z wodą spływają na ziemię również zanieczyszczenia, takie jak oleje, tłuszcze, detergenty i inne substancje chemiczne, które mogą trafić do kanalizacji deszczowej i zagrażać środowisku. Dobranie wydajnego separatora dla myjni samochodowej może znacznie zmniejszyć wpływ tych zanieczyszczeń na środowisko i zapewnić zgodność z obowiązującymi w Polsce przepisami.

Zalety i wady instalacji wodnej z zastosowaniem rur z tworzywa

Zalety i wady instalacji wodnej z zastosowaniem rur z tworzywa

Wybór materiału do instalacji wodnej zależy od indywidualnych potrzeb, rodzaju instalacji oraz warunków pracy. Każde tworzywo ma swoje unikalne właściwości i ograniczenia, które należy uwzględnić podczas projektowania i montażu systemu wodociągowego lub grzewczego

Nowoczesne systemy studni DIAMIR – dostępne w hurtowni budowlanej w Poznaniu

Nowoczesne systemy studni DIAMIR – dostępne w hurtowni budowlanej w Poznaniu

Studnie DIAMIR są wytwarzane z odpornego i wytrzymałego polipropylenu (PP) za pomocą metody precyzyjnego wtrysku do formy. Dzięki temu procesowi studnie są nie tylko wykonane niezwykle precyzyjnie, ale także zagwarantowana jest powtarzalność produkcji, co ma ogromne znaczenie dla jakości produktów.

więcej aktualności

Drenaż – rodzaje rur i zastosowanie

Drenaż – rodzaje rur i zastosowanie

Rury drenażowe, wytłaczane z PVC. Produkowane w różnych średnicach, odporniejsze dzięki HDPE, łatwe w montażu. Dowiedz się jak wybrać odpowiednią rurę drenażową!