ul. Obornicka 350A, 60-689 Poznań • Otwarte pon-pt 7:00-15:00

aktualności

Zastosowanie separatorów w myjniach samochodowych

2/12/2021

Obecnie obowiązujące regulacje prawne w zakresie ochrony środowiska i wód (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 lipca 2019 r.) wskazują, że w odprowadzanych ściekach zawartość substancji ropopochodnych nie może przekroczyć 15 mg/l. To zaś oznacza, że aby spełnić te wymagania, wszystkie myjnie samochodowe oprócz parowych muszą być wyposażone w separatory oddzielające szkodliwe związki od wody opadowej i procesowej. Urządzenia te w kilku etapach usuwają zanieczyszczenia stałe (np. drobiny żwiru) oraz odfiltrowują substancje ropopochodne.

Rodzaje separatorów dla myjni samochodowych

Zgodnie z normą PN-EN 858:2005 dostępne dla myjni samochodowych w pełni retencyjne separatory substancji ropopochodnych kategoryzuje się w jednej z dwóch klas oczyszczania – I lub II. Urządzenia w klasie I to moduły różniące się zastosowaną technologią filtrowania, dzielone na koalescencyjne oraz lamelowe, zaś w klasie drugiej znajdziemy te, których sposób działania oparty jest na procesach mechanicznych, czyli sedymentacji oraz flotacji. Na rynku obecnie dostępne są moduły z wkładem koalescencyjnym lub lamelowym, z by-passem, z osadnikiem lub z komorą pomp.

Dobór separatora substancji ropopochodnych dla myjni samochodowej

Aby infrastruktura myjni samochodowej spełniała swoje zadanie pod względem wydajności oraz ekonomii musi być odpowiednio zaprojektowana, z zastosowaniem ogólnej formuły doboru separatorów wg PN_EN 858:2005. Kluczowa w doborze tego urządzenia dla myjni samochodowej jest wielkość przepływu i przyjmuje się, że wynosi ona 1,5 l/s dla obiektu jednostanowiskowego.

Ogólna formuła doboru separatorów wg PN_EN 858:2005

NS=(Qr + fx ∙ Qs) ∙ fd

gdzie:

  • NS – wielkość przepływu,
  • Qr – nominalny przepływ ścieków deszczowych w l/s,
  • Qs – maksymalny przepływ ścieków procesowych w l/s,
  • Fd – współczynnik gęstości,
  • fx – współczynnik utrudnienia separacji

Konserwacja separatora substancji ropopochodnych w myjniach samochodowych

Substancje ropopochodne mają negatywny wpływ na środowisko naturalne i z tego względu uznawane są za niebezpieczne (Rozporządzenie MOŚZNiL z 24.12.97 Dz. U. nr 162 poz. 1135). Stąd jedynie firmy posiadające odpowiednie uprawnienia do zajmowania się odpadami tego typu mogą dokonać przeglądu, przeprowadzić konserwację urządzenia oraz wykonać prace serwisowe związane m.in. z cyklicznym jego czyszczeniem.

Chcąc dobrać właściwy moduł oddzielający substancje ropopochodne w myjni samochodowej o odpowiednich parametrach technicznych warto skorzystać z doświadczenia specjalistów z Grupy Przybyszewscy, którzy przygotują propozycję wydajnego, zoptymalizowanego ekonomicznie rozwiązania. Możemy również podjąć się instalacji separatora we współpracy z naszymi partnerami.

więcej aktualności

Wiercenie i kucie w kręgach betonowych – na zamówienie w Poznaniu

Wiercenie i kucie w kręgach betonowych – na zamówienie w Poznaniu

Jeżeli poszukują Państwo dostawcy kręgów betonowych dopasowanych do danego projektu – wg zdefinowanej specyfikacji, wymiarów, charakterystyki, klasy betonu bądź też o mniejszych czy większych wywierconych otworach w wyznaczonych przez zamawiającemu miejscach zachęcamy do bezpośredniego kontaktu.

więcej aktualności

Wiercenie i kucie w kręgach betonowych – na zamówienie w Poznaniu

Wiercenie i kucie w kręgach betonowych – na zamówienie w Poznaniu

Jeżeli poszukują Państwo dostawcy kręgów betonowych dopasowanych do danego projektu – wg zdefinowanej specyfikacji, wymiarów, charakterystyki, klasy betonu bądź też o mniejszych czy większych wywierconych otworach w wyznaczonych przez zamawiającemu miejscach zachęcamy do bezpośredniego kontaktu.