ul. Obornicka 350A, 60-689 Poznań • Otwarte pon-pt 7:00-15:30

STREFA WIEDZY

Jak ładować, transportować i przeprowadzać montaż studni betonowej? Instrukcja dla betonowych systemów kanalizacyjnych.

9/05/2023

Prawidłowy transport i montaż studni betonowej jest kluczowy dla efektywnego odprowadzania wody deszczowej, ścieków i innych nieczystości powstających w gospodarstwie domowym czy firmie. Przedstawiamy ważne elementy o których należy pamiętać i zasady których warto się trzymać. Zachęcamy do lektury zarówno osoby, które chcą samodzielnie zająć się montażem studni betonowej po raz pierwszy, jak i doświadczonych fachowców chcących odświeżyć swoją wiedzę w oparciu o aktualne normy takie jak PN-EN 1917:2004, PN-B-10736:1999 oraz PN-EN 1610:2002.

Transport studni i kręgów betonowych

Do załadunku i rozładunku prefabrykowanych elementów studzienek kanalizacyjnych należy używać zmechanizowanych urządzeń dźwigowych, dostosowanych do wagi elementów. Środki transportu wykorzystywane do przewozu prefabrykatów powinny być wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed ich przesunięciem. Prefabrykaty należy przewozić w pozycji ich wbudowania, ułożone na elastycznych podkładkach i oddzielone od siebie w taki sposób, aby powierzchnie nie uległy uszkodzeniom.

Liczba prefabrykatów ułożonych na pojeździe transportowym powinna być zgodna z wytrzymałością betonu i nośnością pojazdu. Załadunek, transport, rozładunek, składowanie oraz montaż elementów prefabrykowanych studzienek kanalizacyjnych powinny odbywać się zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych oraz z odpowiednimi przepisami BHP.

Montaż studni betonowej

W pierwszej kolejności należy zabezpieczyć dostępy do budowy oraz drogi dojazdowe. Załadunek i rozładunek odbywa się przy użyciu dźwigów, koparek, HDS-ów oraz innego dostępnego na placu budowy sprzętu.

Podstawy studni przemieszcza się przy użyciu zawiesia z trzema uchwytami wkręcanymi w gwintowane tuleje na powierzchni czołowej. Kręgi i zwężki należy montować przy użyciu zawiesia z trzema samozaciskowymi szczękami, nakładanymi od góry na ścianki, a płyty pokrywowe i redukcyjne przy użyciu zawiesia linowego z hakami.

Do podnoszenia elementów prefabrykowanych należy użyć haków o szerokości uchwytu od 25 do 30 mm i udźwigu od 10 kN do 15 kN na hak.

Studnie kanalizacyjne należy umieścić w przygotowanym wykopie, na podsypce piaskowej o grubości 15 cm zagęszczonej mechanicznie, na podłożu betonowym lub na fundamencie, w zależności od warunków wodno-gruntowych, zgodnie z określonym w projekcie budowlano-konstrukcyjnym sposobem.

Studnie powinny być zbudowane na prostych odcinkach kanałów o średnicy 150 mm w odległościach nie większych niż 35 m oraz 50 m na kanałach o średnicach większych niż 150 mm.

Zewnętrzne betonowe ściany studni należy izolować dwukrotnie za pomocą Abizolu R. Styki elementów prefabrykowanych studni należy wypełnić zaprawą cementową klasy M-8.

Montaż wyrobów kanalizacyjnych należy przeprowadzać zgodnie z normami PN-B-10736, PN-EN 1610, PN-EN 1997-1. Szerokość wykopu określa projektant.

Montażu kręgów łączonych na uszczelkę klinową

Ukształtowanie przekroju uszczelki w formie klina umożliwia samocentrowanie się elementu studni, co eliminuje oddziaływanie siły ścinającej. Elastyczność materiału i naprężenia pierwotne, które występują w jego strukturze, zapewniają bezpieczny montaż.

1. Przed zamontowaniem uszczelki należy oczyścić górny i dolny zamek kręgów z piasku, ziemi oraz innych zanieczyszczeń, które mogą wpłynąć negatywnie na szczelność połączenia.
2. Naciągnąć uszczelkę w kształcie klina na zamek górny kręgu, następnie wyrównać jej położenie zgodnie z kształtem zamka.
3. Na tak umieszczoną uszczelkę należy równomiernie nałożyć środek poślizgowy. Konieczne jest również dokładne posmarowanie zamka dolnego kręgu, który jest nakładany z góry na studnię, aby zapobiec wywinięciu się uszczelki klinowej podczas montażu.
4. Zalecamy wykorzystanie zaprawy lub profilu zamkniętego, wypełnionego piaskiem kwarcowym, w celu równomiernego rozłożenia naprężeń między elementami studzienki.
5. Po zamontowaniu, element górny musi być równomiernie osadzony na elemencie dolnym. Uszczelka musi być prawidłowo zamocowana, aby zapewnić szczelność połączenia.
6. Aby zapewnić równomierne rozłożenie naprężeń pionowych w studni, należy wypełnić szczeliny powstałe po złożeniu kręgów zaprawą technologiczną. Przy łączeniu kolejnych elementów studzienki należy postępować zgodnie z punktami od 1 do 6. Do osadzania elementów studzienek należy używać środków poślizgowych zgodnych z zaleceniami producenta uszczelek.

Montażu kręgów łączonych na uszczelkę samosmarującą

Budowa uszczelek samosmarujących gwarantuje tzw. poślizg wewnętrzny, co oznacza, że ​​nie jest wymagane stosowanie pasty poślizgowej podczas montażu studni. Ponadto, podczas eksploatacji, w miejscach szczególnie narażonych na parcie i obsuwanie się gruntu, na przykład na terenach szkód górniczych, połączenie jest elastyczne i szczelne.

1. Przed montażem uszczelki należy oczyścić górny i dolny zamek kręgów z piasku, ziemi oraz innych zanieczyszczeń, które mogą negatywnie wpłynąć na szczelność połączenia.
2. Naciągnij uszczelkę na górny zamek kręgu, upewniając się, że płaszcz wypełniony środkiem poślizgowym znajduje się na zewnątrz i przylega do bosego końca powyżej uszczelki. Umieść uszczelkę w odsadzeniu i rozłóż równomiernie początkowe naprężenie. Należy uprzednio oczyścić górny i dolny zamek kręgów z piasku, ziemi oraz innych zanieczyszczeń, które mogą negatywnie wpłynąć na szczelność połączenia.
3. Zalecamy stosowanie zaprawy lub profilu zamkniętego wypełnionego piaskiem kwarcowym w celu przeniesienia naprężeń między elementami studzienki.
4. Następny element studni należy wprowadzić centrycznie pionowo i delikatnie opuścić na dół. W przypadku jakiegokolwiek odchylenia, należy ostrożnie docisnąć.
5. Aby zapewnić równomierne rozłożenie naprężeń pionowych w studni, należy uzupełnić technologiczne szczeliny powstałe po złożeniu kręgów odpowiednią zaprawą. Przy osadzaniu elementów studzienek należy stosować środki poślizgowe zgodnie z zaleceniem producenta uszczelek, aby zapewnić ich właściwe połączenie.

Jeśli jesteś zainteresowany zakupem studni i kręgów betonowych, skontaktuj się z nami już dziś, aby uzyskać więcej informacji i korzystne ceny. Z przyjemnością pomożemy Ci wybrać najlepsze rozwiązanie dla Twoich potrzeb.

więcej aktualności

Drenaż – rodzaje rur i zastosowanie

Drenaż – rodzaje rur i zastosowanie

Rury drenażowe, wytłaczane z PVC. Produkowane w różnych średnicach, odporniejsze dzięki HDPE, łatwe w montażu. Dowiedz się jak wybrać odpowiednią rurę drenażową!

więcej aktualności

Drenaż – rodzaje rur i zastosowanie

Drenaż – rodzaje rur i zastosowanie

Rury drenażowe, wytłaczane z PVC. Produkowane w różnych średnicach, odporniejsze dzięki HDPE, łatwe w montażu. Dowiedz się jak wybrać odpowiednią rurę drenażową!

ul. Obornicka 350A, 60-689 Poznań

}

Pon - Pt w godz. 7:00 - 15:30

GRUPA PRZYBYSZEWSCY Sp. z o.o.

KRS: 0000829890 | NIP: 9721306774

PKO BP S.A. 69 1020 4027 0000 1602 1748 1592

+48 61 825 35 25

+48 661 22 33 20

biuro@przybyszewscy.com.pl

5,0 21 reviews

oferta

► Prefabrykaty betonowe

► Szamba betonowe

► Kanalizacje tworzywowe

► Separatory

Polityka prywatności

Sprawdź również:

napisz do nas

Drenaż – rodzaje rur i zastosowanie

Drenaż – rodzaje rur i zastosowanie

Rury drenażowe, wytłaczane z PVC. Produkowane w różnych średnicach, odporniejsze dzięki HDPE, łatwe w montażu. Dowiedz się jak wybrać odpowiednią rurę drenażową!

Zastosowanie separatora ścieków w myjni samochodowej

Zastosowanie separatora ścieków w myjni samochodowej

Wraz z czyszczeniem samochodów z wodą spływają na ziemię również zanieczyszczenia, takie jak oleje, tłuszcze, detergenty i inne substancje chemiczne, które mogą trafić do kanalizacji deszczowej i zagrażać środowisku. Dobranie wydajnego separatora dla myjni samochodowej może znacznie zmniejszyć wpływ tych zanieczyszczeń na środowisko i zapewnić zgodność z obowiązującymi w Polsce przepisami.

Zalety i wady instalacji wodnej z zastosowaniem rur z tworzywa

Zalety i wady instalacji wodnej z zastosowaniem rur z tworzywa

Wybór materiału do instalacji wodnej zależy od indywidualnych potrzeb, rodzaju instalacji oraz warunków pracy. Każde tworzywo ma swoje unikalne właściwości i ograniczenia, które należy uwzględnić podczas projektowania i montażu systemu wodociągowego lub grzewczego

Czyszczenie separatorów substancji ropopochodnych

Czyszczenie separatorów substancji ropopochodnych

Aby separator działał skutecznie i na jego wylocie wypływała woda faktycznie oczyszczona wymagana jest nie tylko prawidłowy montaż, ale również regularna konserwacja. W dzisiejszym artykule przyjrzyjmy się bliżej temu zagadnieniu.

Co to jest znak graniczny? Samodzielny montaż?

Co to jest znak graniczny? Samodzielny montaż?

Znak graniczny jest to trwały element – znak wykonany zwykle z betonu bądź granitu umieszczony w miejscu granicznym działki lub jako stały element terenu umieszczony w tym samym miejscu. Dowiedz się więcej!

Jak często należy czyścić separatory koalescencyjne – substancji ropopochodnych?

Jak często należy czyścić separatory koalescencyjne – substancji ropopochodnych?

Czyszczenie separatora substancji ropopochodnych zwykle powinno być przeprowadzane przynajmniej dwa razy w roku. Jednakże zdarza się, że to nie wystarczy, gdy poziom nagromadzonych substancji ropopochodnych zostanie przekroczony, urządzenie może się zapchać, a odpływ zostanie zamknięty. Doprowadzić to może do przepełnienia i wylewania nagromadzonej w separatorze wody.

Kto może wykonać przegląd separatora ścieków?

Kto może wykonać przegląd separatora ścieków?

Regularne przeglądy separatorów wody deszczowej i ścieków są nie tylko kluczowe dla ich skutecznej, efektywnej pracy, ale również nakazane przez polskie przepisy prawne. W tym wpisie chcielibyśmy skupić się na tym kto jest uprawniony do wykonywania przeglądów separatorów.

Kiedy trzeba stosować separator? Przepisy prawne

Kiedy trzeba stosować separator? Przepisy prawne

Stosowanie separatora jest wymagane np. – restauracje, warsztaty samochodowe, stacje benzynowe oraz wiele innych miejsc. Dbajmy o nasze środowisko i stosujmy separatory w odpowiednich miejscach!

Jak wybrać separator ścieków do ręcznej myjni samochodowej?

Jak wybrać separator ścieków do ręcznej myjni samochodowej?

Myjnie samochodowe ręczne generują silnie zanieczyszczone ścieki zawierające substancje ropopochodne, takie jak benzyny, oleje i smary. Odprowadzanie tych ścieków bezpośrednio do kanalizacji jest niebezpieczne i niezgodne z przepisami. W takich przypadkach zastosowanie separatora substancji ropopochodnych jest niezbędne i wymagane przez polskie prawo.

Studnie EKO – czym są nowoczesne studnie bezpieczne dla środowiska?

Studnie EKO – czym są nowoczesne studnie bezpieczne dla środowiska?

Nasze studnie kanalizacyjne EKO są wykonane z betonu o podwyższonych parametrach wytrzymałości, co sprawia, że są odporne na erozję i działanie agresywnych substancji. Dzięki temu możesz mieć pewność, że Twoje instalacje będą działać sprawnie i niezawodnie przez wiele lat.

Separatory koalescencyjne z osadnikiem – gdzie stosować?

Separatory koalescencyjne z osadnikiem – gdzie stosować?

Wśród wielu urządzeń zajmujących się odprowadzaniem i neutralizacją ścieków, ważne miejsce zajmują separatory koalescencyjne. Ich zadaniem jest oddzielenie oleju oraz innych substancji ropopochodnych od filtrowanego medium.

Czym są nowoczesne separatory ścieków i wody deszczowej?

Czym są nowoczesne separatory ścieków i wody deszczowej?

Nowoczesne separatory ścieków i wody deszczowej są nieodłącznym elementem dbania o czystość wód i ochrony środowiska. Poprzez skuteczne oddzielanie substancji szkodliwych od wody, przyczyniają się do utrzymania ekosystemów w dobrej kondycji.

[VIDEO] Studnie chłonne – dowiedz się więcej!

[VIDEO] Studnie chłonne – dowiedz się więcej!

ul. Obornicka 350A, 60-689 Poznań • Otwarte pon-pt 7:00-15:00Wpisz czego szukasz:STREFA WIEDZY 📽️ Studnia chłonna jest to zbiornik zwykle wykonany z betonu lub plastiku, który pozwala na gromadzenie wody deszczowej lub ścieków, a następnie ich odprowadzenie do gruntu....

Jak wybrać najlepsze szambo betonowe: rady i wskazówki specjalisty

Jak wybrać najlepsze szambo betonowe: rady i wskazówki specjalisty

ul. Obornicka 350A, 60-689 Poznań • Otwarte pon-pt 7:00-15:00Wpisz czego szukasz:STREFA WIEDZYSzambo betonowe to rodzaj zbiornika na ścieki, który cechuje się trwałość i wytrzymałość na lata. Zbiornik jest wodoszczelny, co zapewnia bezpieczeństwo i higienę w miejscu...

Studnie betonowe – najlepszy wybór dla kanalizacji?

Studnie betonowe – najlepszy wybór dla kanalizacji?

ul. Obornicka 350A, 60-689 Poznań • Otwarte pon-pt 7:00-15:00Wpisz czego szukasz:STREFA WIEDZYZastosowanie studni betonowych to optymalny wybór jeśli chodzi o kanalizację ściekową, deszczową, przemysłową albo sanitarną. Dzięki swojej konstrukcji tego rodzaju systemy...

Jak wybrać betonowe szambo do domu lub na działkę?

Jak wybrać betonowe szambo do domu lub na działkę?

ul. Obornicka 350A, 60-689 Poznań • Otwarte pon-pt 7:00-15:30Wpisz czego szukasz:[dsm_text_divider header="aktualności" color="#ffffff" divider_weight="4px" _builder_version="4.16" header_font="Roboto|900||on|||||" header_text_color="#ffffff" header_font_size="45px"...

[VIDEO] Zobacz co kupisz w naszej hurtowni od ręki i w niskich cenach!

[VIDEO] Zobacz co kupisz w naszej hurtowni od ręki i w niskich cenach!

ul. Obornicka 350A, 60-689 Poznań • Otwarte pon-pt 7:00-15:00Wpisz czego szukasz:STREFA WIEDZYChcielibyśmy zaprosić Was dzisiaj na wycieczkę po miejscach, których zwykle nie widzicie. Adam opowie o dostępnym asortymencie Novoterm i Pozbet, zwiedzimy z nim całą firmę,...

[VIDEO] Zegary na czasie, czyli jak obliczyć kąty w studni!

[VIDEO] Zegary na czasie, czyli jak obliczyć kąty w studni!

ul. Obornicka 350A, 60-689 Poznań • Otwarte pon-pt 7:00-15:00Wpisz czego szukasz:STREFA WIEDZYZegary na czasie, czyli jak obliczyć kąty w studni! Dzisiaj Tomek mierzy kąty rur wlotowych, pokazuje jak przygotować zamówienie tak by na budowę przyjechała dokładnie taka...

Zastosowanie separatorów w myjniach samochodowych

Zastosowanie separatorów w myjniach samochodowych

Przepisy wymagają by wszystkie myjnie samochodowe (oprócz parowych) były wyposażone w separatory oddzielające szkodliwe związki od wody wykorzystywanej do wycia aut. Separatory to urządzenia, które w kilku etapach usuwają zanieczyszczenia stałe (np. drobiny kwarcu) oraz odfiltrowują substancje ropopochodne.

[VIDEO] Pokazujemy jak złożyć studnię szczelną

[VIDEO] Pokazujemy jak złożyć studnię szczelną

ul. Obornicka 350A, 60-689 Poznań • Otwarte pon-pt 7:00-15:00Wpisz czego szukasz:STREFA WIEDZYDzisiaj kolejny odcinek #InstalatorNaRobocie. Zmontujemy studnię na naszym placu, pokażemy jak prawidłowo stosować uszczelki klinowe i samosmarujace, zalejemy powstałą...

Copyright © 2023 POZBET Poznań | All rights reserved.