STREFA WIEDZY

Różnice pomiędzy separatorami substancji ropopochodnych: koalescencyjne i lamelowe

27/06/2023

W celu odfiltrowywania ze ścieków czy wody deszczowej zanieczyszczeń spowodowanych substancjami ropopochodnymi można zastosować specjalny separator, czyli urządzenie, które podczas swojej pracy przepuszcza wodę a pozostawia oleiste substancje w dedykowanej ku temu celowi komorze. Na rynku dostępne są dwa rodzaje tego typu separatorów substancji ropopochodnych – koalescencyjne oraz lamelowe. To, jaki typ separatora substancji ropopochodnych będzie odpowiedni w konkretnym przypadku, zależy od dwóch czynników: ilości odprowadzanych ścieków i stężenia zanieczyszczeń.

Separatory koalescencyjne

Jeśli ilość wód spływających z danej instalacji do kanalizacji jest niewielka, ale są one zanieczyszczone pozostałościami olejów czy smarów, warto poważnie rozważyć zastosowanie separatora koalescencyjnego. Jest on stosowany w warsztatach samochodowych, myjniach bezdotykowych oraz ręcznych, na stacjach paliw, w mniejszych zakładach przemysłowych, na małych parkingach oraz przy odprowadzaniu wody z mostów i wiaduktów drogowych.

Separatory lamelowe

Innym rodzajem separatorów substancji ropopochodnych są separatory lamelowe. Ich użycie jest zalecany w przypadku spływania wody z większych obszarów (np. u wylotów kolektorów deszczowych, na dużych parkingach samochodowych, przy większych zakładach przemysłowych, przy centrach logistycznych, bądź też na lotniskach), gdzie stężenie zanieczyszczeń jest zróżnicowane, a przepływ wody zwiększony. Separatory lamelowe umożliwiają oczyszczanie przepływających ścieków nie tylko z zawartości substancji ropopochodnych, ale także z zawiesin mineralnych (np. piasku), które również mogą częściowo bądź całowicie zapychać systemy kanalizacyjne.

Oba rozwiązania są skuteczne i mogą być instalowane zarówno na pasach drogowych, jak i na terenach zielonych.

Dlaczego stosuje się separatory substancji ropopochodnych dla wody deszczowej?

Opady atomosferyczne powodują wymywanie szkodliwych dla środowiska i zatykających kanalizacje substancji oleistych, ropy naftowej czy rozpuszczalników, które wraz z wodą deszczową płyną zwykle nie do oczyszczalni ścieków lecz bezpośrednio do wód powierzchniowych, takich jak strumienie, rzeki, jeziora, a dalej morza i oceany. Zarówno separatory koalescencyjne jak i lamelowe oddzielają od wody szkodliwe związki chemiczne i przechowują je w komorach do czasu okresowego czyszczenia.

Prawny wymóg instalacji separatorów substancji ropopochodnych

Obowiązek oczyszczania deszczówki z substancji ropopochodnych zapisany jest m.in. w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. Przywoływany wymóg dotyczy podczyszczania wód opadowych, w sytuacji, gdy stężenie substancji ropopochodnych przekracza 15 mg/l. Substancje ropopochodne oraz szkodliwe zawiesiny gromadzą się i spływają z dużych, utwardzonych powierzchni, takich jak:

 • drogi i autostrady;
 • parkingi samochodowe;
 • stacje benzynowe i myjnie samochodowe;
 • zajezdnie autobusowe;
 • zakłady przemysłowe oraz
 • tereny kolejowe.

Zwiększone stężenie występuje więc wszędzie tam, gdzie pojawiają się nawet niewielkie wycieki oleju z silników spalinowych lub maszyn napędzanych olejem napędowym.

Dobór separatora substancji ropopochodnych – koalescencyjny czy lamelowy?

Przy wyborze odpowiedniego typu separatora warto wziąć pod takie zmienne jak:

 • rozmiar terenu, z którego spływa deszczówka (co ma wpływ na jej objętość);
 • ilość zawiesiny w deszczówce;
 • zdolność urządzenia do pracy przy przepływach burzowych oraz
 • stopień ochrony wód powierzchniowych, do których wody deszczowe odpływaj;
 • należy także uwzględnić charakterystykę wody do której trafia deszczówka – czy jest to strefa ochronna, czy zamknięty akwen, jaka jest prędkość nurtu i jak długo rzeka czy strumień potrzebują na samoczyszczenie się.

Szukasz niezawodnego separatora w dobrej cenie z dostawą na budowę czy inwestycję? Zachęcamy do kontaktu!

więcej aktualności

Wiercenie i kucie w kręgach betonowych – na zamówienie w Poznaniu

Wiercenie i kucie w kręgach betonowych – na zamówienie w Poznaniu

Jeżeli poszukują Państwo dostawcy kręgów betonowych dopasowanych do danego projektu – wg zdefinowanej specyfikacji, wymiarów, charakterystyki, klasy betonu bądź też o mniejszych czy większych wywierconych otworach w wyznaczonych przez zamawiającemu miejscach zachęcamy do bezpośredniego kontaktu.

więcej aktualności

Wiercenie i kucie w kręgach betonowych – na zamówienie w Poznaniu

Wiercenie i kucie w kręgach betonowych – na zamówienie w Poznaniu

Jeżeli poszukują Państwo dostawcy kręgów betonowych dopasowanych do danego projektu – wg zdefinowanej specyfikacji, wymiarów, charakterystyki, klasy betonu bądź też o mniejszych czy większych wywierconych otworach w wyznaczonych przez zamawiającemu miejscach zachęcamy do bezpośredniego kontaktu.

ul. Obornicka 350A, 60-689 Poznań

}

Pon - Pt w godz. 7:00 - 15:30

GRUPA PRZYBYSZEWSCY Sp. z o.o.

KRS: 0000829890 | NIP: 9721306774

PKO BP S.A. 69 1020 4027 0000 1602 1748 1592

+48 61 825 35 25

+48 661 22 33 20

biuro@przybyszewscy.com.pl

5,0 21 reviews

oferta

► Studnie betonowe

► Studnie PVC

► SZAMBA I ZBIORNIKI

► Prefabrykaty betonowe

► Infrastruktura drogowa

► Prefabrykaty

► Rury

► System drenarski

► Separatory

► ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

► Akcesoria

► Wiercenie w betonie

Oceń na w Google

Polityka prywatności

Sprawdź również:

napisz do nas

Copyright © 2023 POZBET Poznań | All rights reserved.