ul. Obornicka 350A, 60-689 Poznań • Otwarte pon-pt 7:00-15:00

aktualności

Zastosowanie separatorów w myjniach samochodowych

2/12/2021

Obecnie obowiązujące regulacje prawne w zakresie ochrony środowiska i wód (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 lipca 2019 r.) wskazują, że w odprowadzanych ściekach zawartość substancji ropopochodnych nie może przekroczyć 15 mg/l. To zaś oznacza, że aby spełnić te wymagania, wszystkie myjnie samochodowe oprócz parowych muszą być wyposażone w separatory oddzielające szkodliwe związki od wody opadowej i procesowej. Urządzenia te w kilku etapach usuwają zanieczyszczenia stałe (np. drobiny żwiru) oraz odfiltrowują substancje ropopochodne.

Rodzaje separatorów dla myjni samochodowych

Zgodnie z normą PN-EN 858:2005 dostępne dla myjni samochodowych w pełni retencyjne separatory substancji ropopochodnych kategoryzuje się w jednej z dwóch klas oczyszczania – I lub II. Urządzenia w klasie I to moduły różniące się zastosowaną technologią filtrowania, dzielone na koalescencyjne oraz lamelowe, zaś w klasie drugiej znajdziemy te, których sposób działania oparty jest na procesach mechanicznych, czyli sedymentacji oraz flotacji. Na rynku obecnie dostępne są moduły z wkładem koalescencyjnym lub lamelowym, z by-passem, z osadnikiem lub z komorą pomp.

Dobór separatora substancji ropopochodnych dla myjni samochodowej

Aby infrastruktura myjni samochodowej spełniała swoje zadanie pod względem wydajności oraz ekonomii musi być odpowiednio zaprojektowana, z zastosowaniem ogólnej formuły doboru separatorów wg PN_EN 858:2005. Kluczowa w doborze tego urządzenia dla myjni samochodowej jest wielkość przepływu i przyjmuje się, że wynosi ona 1,5 l/s dla obiektu jednostanowiskowego.

Ogólna formuła doboru separatorów wg PN_EN 858:2005

NS=(Qr + fx ∙ Qs) ∙ fd

gdzie:

  • NS – wielkość przepływu,
  • Qr – nominalny przepływ ścieków deszczowych w l/s,
  • Qs – maksymalny przepływ ścieków procesowych w l/s,
  • Fd – współczynnik gęstości,
  • fx – współczynnik utrudnienia separacji

Konserwacja separatora substancji ropopochodnych w myjniach samochodowych

Substancje ropopochodne mają negatywny wpływ na środowisko naturalne i z tego względu uznawane są za niebezpieczne (Rozporządzenie MOŚZNiL z 24.12.97 Dz. U. nr 162 poz. 1135). Stąd jedynie firmy posiadające odpowiednie uprawnienia do zajmowania się odpadami tego typu mogą dokonać przeglądu, przeprowadzić konserwację urządzenia oraz wykonać prace serwisowe związane m.in. z cyklicznym jego czyszczeniem.

Chcąc dobrać właściwy moduł oddzielający substancje ropopochodne w myjni samochodowej o odpowiednich parametrach technicznych warto skorzystać z doświadczenia specjalistów z Grupy Przybyszewscy, którzy przygotują propozycję wydajnego, zoptymalizowanego ekonomicznie rozwiązania. Możemy również podjąć się instalacji separatora we współpracy z naszymi partnerami.

więcej aktualności

Nowoczesne systemy studni DIAMIR – dostępne w hurtowni budowlanej w Poznaniu

Nowoczesne systemy studni DIAMIR – dostępne w hurtowni budowlanej w Poznaniu

Studnie DIAMIR są wytwarzane z odpornego i wytrzymałego polipropylenu (PP) za pomocą metody precyzyjnego wtrysku do formy. Dzięki temu procesowi studnie są nie tylko wykonane niezwykle precyzyjnie, ale także zagwarantowana jest powtarzalność produkcji, co ma ogromne znaczenie dla jakości produktów.

Czyszczenie separatorów substancji ropopochodnych

Czyszczenie separatorów substancji ropopochodnych

Aby separator działał skutecznie i na jego wylocie wypływała woda faktycznie oczyszczona wymagana jest nie tylko prawidłowy montaż, ale również regularna konserwacja. W dzisiejszym artykule przyjrzyjmy się bliżej temu zagadnieniu.

Co to jest znak graniczny? Samodzielny montaż?

Co to jest znak graniczny? Samodzielny montaż?

Znak graniczny jest to trwały element – znak wykonany zwykle z betonu bądź granitu umieszczony w miejscu granicznym działki lub jako stały element terenu umieszczony w tym samym miejscu. Dowiedz się więcej!

Jak samodzielnie ułożyć chodnik z płytek betonowych?

Jak samodzielnie ułożyć chodnik z płytek betonowych?

Wybór odpowiednich płyt brukowych powinien obejmować nie tylko kwestie estetyczne, ale również parametry techniczne. Na jakie aspekty zwrócić uwagę projektując aranżację z wykorzystaniem płyt brukowych?

Jak często należy czyścić separatory koalescencyjne – substancji ropopochodnych?

Jak często należy czyścić separatory koalescencyjne – substancji ropopochodnych?

Czyszczenie separatora substancji ropopochodnych zwykle powinno być przeprowadzane przynajmniej dwa razy w roku. Jednakże zdarza się, że to nie wystarczy, gdy poziom nagromadzonych substancji ropopochodnych zostanie przekroczony, urządzenie może się zapchać, a odpływ zostanie zamknięty. Doprowadzić to może do przepełnienia i wylewania nagromadzonej w separatorze wody.

więcej aktualności

Nowoczesne systemy studni DIAMIR – dostępne w hurtowni budowlanej w Poznaniu

Nowoczesne systemy studni DIAMIR – dostępne w hurtowni budowlanej w Poznaniu

Studnie DIAMIR są wytwarzane z odpornego i wytrzymałego polipropylenu (PP) za pomocą metody precyzyjnego wtrysku do formy. Dzięki temu procesowi studnie są nie tylko wykonane niezwykle precyzyjnie, ale także zagwarantowana jest powtarzalność produkcji, co ma ogromne znaczenie dla jakości produktów.

Czyszczenie separatorów substancji ropopochodnych

Czyszczenie separatorów substancji ropopochodnych

Aby separator działał skutecznie i na jego wylocie wypływała woda faktycznie oczyszczona wymagana jest nie tylko prawidłowy montaż, ale również regularna konserwacja. W dzisiejszym artykule przyjrzyjmy się bliżej temu zagadnieniu.

Co to jest znak graniczny? Samodzielny montaż?

Co to jest znak graniczny? Samodzielny montaż?

Znak graniczny jest to trwały element – znak wykonany zwykle z betonu bądź granitu umieszczony w miejscu granicznym działki lub jako stały element terenu umieszczony w tym samym miejscu. Dowiedz się więcej!