STREFA WIEDZY

Jak ładować, transportować i przeprowadzać montaż studni betonowej? Instrukcja dla betonowych systemów kanalizacyjnych.

9/05/2023

Prawidłowy transport i montaż studni betonowej jest kluczowy dla efektywnego odprowadzania wody deszczowej, ścieków i innych nieczystości powstających w gospodarstwie domowym czy firmie. Przedstawiamy ważne elementy o których należy pamiętać i zasady których warto się trzymać. Zachęcamy do lektury zarówno osoby, które chcą samodzielnie zająć się montażem studni betonowej po raz pierwszy, jak i doświadczonych fachowców chcących odświeżyć swoją wiedzę w oparciu o aktualne normy takie jak PN-EN 1917:2004, PN-B-10736:1999 oraz PN-EN 1610:2002.

Transport studni i kręgów betonowych

Do załadunku i rozładunku prefabrykowanych elementów studzienek kanalizacyjnych należy używać zmechanizowanych urządzeń dźwigowych, dostosowanych do wagi elementów. Środki transportu wykorzystywane do przewozu prefabrykatów powinny być wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed ich przesunięciem. Prefabrykaty należy przewozić w pozycji ich wbudowania, ułożone na elastycznych podkładkach i oddzielone od siebie w taki sposób, aby powierzchnie nie uległy uszkodzeniom.

Liczba prefabrykatów ułożonych na pojeździe transportowym powinna być zgodna z wytrzymałością betonu i nośnością pojazdu. Załadunek, transport, rozładunek, składowanie oraz montaż elementów prefabrykowanych studzienek kanalizacyjnych powinny odbywać się zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych oraz z odpowiednimi przepisami BHP.

Montaż studni betonowej

W pierwszej kolejności należy zabezpieczyć dostępy do budowy oraz drogi dojazdowe. Załadunek i rozładunek odbywa się przy użyciu dźwigów, koparek, HDS-ów oraz innego dostępnego na placu budowy sprzętu.

Podstawy studni przemieszcza się przy użyciu zawiesia z trzema uchwytami wkręcanymi w gwintowane tuleje na powierzchni czołowej. Kręgi i zwężki należy montować przy użyciu zawiesia z trzema samozaciskowymi szczękami, nakładanymi od góry na ścianki, a płyty pokrywowe i redukcyjne przy użyciu zawiesia linowego z hakami.

Do podnoszenia elementów prefabrykowanych należy użyć haków o szerokości uchwytu od 25 do 30 mm i udźwigu od 10 kN do 15 kN na hak.

Studnie kanalizacyjne należy umieścić w przygotowanym wykopie, na podsypce piaskowej o grubości 15 cm zagęszczonej mechanicznie, na podłożu betonowym lub na fundamencie, w zależności od warunków wodno-gruntowych, zgodnie z określonym w projekcie budowlano-konstrukcyjnym sposobem.

Studnie powinny być zbudowane na prostych odcinkach kanałów o średnicy 150 mm w odległościach nie większych niż 35 m oraz 50 m na kanałach o średnicach większych niż 150 mm.

Zewnętrzne betonowe ściany studni należy izolować dwukrotnie za pomocą Abizolu R. Styki elementów prefabrykowanych studni należy wypełnić zaprawą cementową klasy M-8.

Montaż wyrobów kanalizacyjnych należy przeprowadzać zgodnie z normami PN-B-10736, PN-EN 1610, PN-EN 1997-1. Szerokość wykopu określa projektant.

Montażu kręgów łączonych na uszczelkę klinową

Ukształtowanie przekroju uszczelki w formie klina umożliwia samocentrowanie się elementu studni, co eliminuje oddziaływanie siły ścinającej. Elastyczność materiału i naprężenia pierwotne, które występują w jego strukturze, zapewniają bezpieczny montaż.

1. Przed zamontowaniem uszczelki należy oczyścić górny i dolny zamek kręgów z piasku, ziemi oraz innych zanieczyszczeń, które mogą wpłynąć negatywnie na szczelność połączenia.
2. Naciągnąć uszczelkę w kształcie klina na zamek górny kręgu, następnie wyrównać jej położenie zgodnie z kształtem zamka.
3. Na tak umieszczoną uszczelkę należy równomiernie nałożyć środek poślizgowy. Konieczne jest również dokładne posmarowanie zamka dolnego kręgu, który jest nakładany z góry na studnię, aby zapobiec wywinięciu się uszczelki klinowej podczas montażu.
4. Zalecamy wykorzystanie zaprawy lub profilu zamkniętego, wypełnionego piaskiem kwarcowym, w celu równomiernego rozłożenia naprężeń między elementami studzienki.
5. Po zamontowaniu, element górny musi być równomiernie osadzony na elemencie dolnym. Uszczelka musi być prawidłowo zamocowana, aby zapewnić szczelność połączenia.
6. Aby zapewnić równomierne rozłożenie naprężeń pionowych w studni, należy wypełnić szczeliny powstałe po złożeniu kręgów zaprawą technologiczną. Przy łączeniu kolejnych elementów studzienki należy postępować zgodnie z punktami od 1 do 6. Do osadzania elementów studzienek należy używać środków poślizgowych zgodnych z zaleceniami producenta uszczelek.

Montażu kręgów łączonych na uszczelkę samosmarującą

Budowa uszczelek samosmarujących gwarantuje tzw. poślizg wewnętrzny, co oznacza, że ​​nie jest wymagane stosowanie pasty poślizgowej podczas montażu studni. Ponadto, podczas eksploatacji, w miejscach szczególnie narażonych na parcie i obsuwanie się gruntu, na przykład na terenach szkód górniczych, połączenie jest elastyczne i szczelne.

1. Przed montażem uszczelki należy oczyścić górny i dolny zamek kręgów z piasku, ziemi oraz innych zanieczyszczeń, które mogą negatywnie wpłynąć na szczelność połączenia.
2. Naciągnij uszczelkę na górny zamek kręgu, upewniając się, że płaszcz wypełniony środkiem poślizgowym znajduje się na zewnątrz i przylega do bosego końca powyżej uszczelki. Umieść uszczelkę w odsadzeniu i rozłóż równomiernie początkowe naprężenie. Należy uprzednio oczyścić górny i dolny zamek kręgów z piasku, ziemi oraz innych zanieczyszczeń, które mogą negatywnie wpłynąć na szczelność połączenia.
3. Zalecamy stosowanie zaprawy lub profilu zamkniętego wypełnionego piaskiem kwarcowym w celu przeniesienia naprężeń między elementami studzienki.
4. Następny element studni należy wprowadzić centrycznie pionowo i delikatnie opuścić na dół. W przypadku jakiegokolwiek odchylenia, należy ostrożnie docisnąć.
5. Aby zapewnić równomierne rozłożenie naprężeń pionowych w studni, należy uzupełnić technologiczne szczeliny powstałe po złożeniu kręgów odpowiednią zaprawą. Przy osadzaniu elementów studzienek należy stosować środki poślizgowe zgodnie z zaleceniem producenta uszczelek, aby zapewnić ich właściwe połączenie.

Jeśli jesteś zainteresowany zakupem studni i kręgów betonowych, skontaktuj się z nami już dziś, aby uzyskać więcej informacji i korzystne ceny. Z przyjemnością pomożemy Ci wybrać najlepsze rozwiązanie dla Twoich potrzeb.

więcej aktualności

Wiercenie i kucie w kręgach betonowych – na zamówienie w Poznaniu

Wiercenie i kucie w kręgach betonowych – na zamówienie w Poznaniu

Jeżeli poszukują Państwo dostawcy kręgów betonowych dopasowanych do danego projektu – wg zdefinowanej specyfikacji, wymiarów, charakterystyki, klasy betonu bądź też o mniejszych czy większych wywierconych otworach w wyznaczonych przez zamawiającemu miejscach zachęcamy do bezpośredniego kontaktu.

więcej aktualności

Wiercenie i kucie w kręgach betonowych – na zamówienie w Poznaniu

Wiercenie i kucie w kręgach betonowych – na zamówienie w Poznaniu

Jeżeli poszukują Państwo dostawcy kręgów betonowych dopasowanych do danego projektu – wg zdefinowanej specyfikacji, wymiarów, charakterystyki, klasy betonu bądź też o mniejszych czy większych wywierconych otworach w wyznaczonych przez zamawiającemu miejscach zachęcamy do bezpośredniego kontaktu.

ul. Obornicka 350A, 60-689 Poznań

}

Pon - Pt w godz. 7:00 - 15:30

GRUPA PRZYBYSZEWSCY Sp. z o.o.

KRS: 0000829890 | NIP: 9721306774

PKO BP S.A. 69 1020 4027 0000 1602 1748 1592

+48 61 825 35 25

+48 661 22 33 20

biuro@przybyszewscy.com.pl

5,0 21 reviews

oferta

► Studnie betonowe

► Studnie PVC

► SZAMBA I ZBIORNIKI

► Prefabrykaty betonowe

► Infrastruktura drogowa

► Prefabrykaty

► Rury

► System drenarski

► Separatory

► ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

► Akcesoria

► Wiercenie w betonie

Oceń na w Google

Polityka prywatności

Sprawdź również:

napisz do nas

Copyright © 2023 POZBET Poznań | All rights reserved.