ul. Obornicka 350A, 60-689 Poznań • Otwarte pon-pt 7:00-15:00

STREFA WIEDZY

Instrukcja transportu, rozładunku i magazynowania prefabrykatów betonowych

23/05/2023

Instrukcja transportu

1. Odpowiedzialność za prawidłowe zabezpieczenie wyrobów podczas transportu oraz ubezpieczenie wyrobów na czas transportu spoczywa po stronie przewoźników.

2. Środki transportu przeznaczone do transportu prefabrykatów powinny zapewniać możliwość stabilnego ułożenia elementu na platformie z drewnianą podłogą. W przypadku gdy platforma nie posiada drewnianej podłogi, należy zastosować drewniane przekładki w przekrojach nie mniejszych jak 50×50 mm.  Wyroby należy transportować w pozycji wbudowania (z wyjątkiem rur). Elementy płaskie tj. płyty pokrywowe, pierścienie odciążające mogą być transportowane płasko, jeden na drugim z zastosowaniem przekładek drewnianych o wysokości min. 30 mm. Wyjątkiem są pierścieni dystansowe, które pakowane są w paczki i transportowane w pozycji ułożone na bok.

3. Strona organizująca transport powinna zadbać, aby środek transportu posiadał:

  • platformę transportową o długości minimalnej odpowiadającej najdłuższemu elementowi oraz szerokości min. 2 m,
  • zdejmowany dach lub odsuwane burty boczne celem umożliwienia realizacji załadunku oraz rozładunku wózkiem widłowym, dźwigiem lub suwnicą,
  • atestowane pasy z miękkiego materiału PES, PA lub PP spełniające wymagania norm, wraz z narożnikami ochronnymi, celem prawidłowego zabezpieczenia wyrobów na czas transportu,
4. Rury betonowe należy układać na środku transportowym  w pozycji poziomej, należy je zabezpieczyć przed przesuwaniem i oddzielić od siebie drewnianymi przekładkami dla ochrony przed uszkodzeniami powierzchni.

5. Wszystkie czynności związane z załadunkiem i transportem należy prowadzić zgodnie z przepisami BHP. Po załadunku kierowca odpowiada za prawidłowe zabezpieczenie ładunku na pojeździe.

6. Do transportu mogą być przeznaczone elementy po osiągnięciu przez beton 70% wytrzymałości gwarantowanej. W przypadku betonu C40/50 jest to wytrzymałość 35 MPa.

Podnoszenie  i ustawianie prefabrykatów na środkach transportowych oraz rozładunek powinny być wykonywane przy użyciu urządzeń  o udźwigu dostosowanym do masy podnoszonych elementów umożliwiając ich łagodne podnoszenie i opuszczanie. UŜycie sprzętu niespełniającego tych wymagań może spowodować uszkodzenie elementu.

Instrukcja rozładunku i składowania

 

1. Rozładunek prefabrykatów należy przeprowadzić ze szczególną ostroŜnością w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracowników, którzy będą ten proces wykonywać, jak również, żeby nie dopuścić do uszkodzenia lub zniszczenia wyrobów,

2. Przed przystąpieniem do rozładunku należy przygotować odpowiednie miejsce składowania wyrobów spełniające odpowiednie wymagania

3. Do rozładunku elementów używać należy dźwigu, suwnicy, lub wózka widłowego o udźwigu adekwatnym do podnoszonego ciężaru, wyposażonego w atestowane zawiesia hakowe lub specjalny chwytak przeznaczony do danego rodzaju prefabrykatów.

4. Używanie do rozładunku urządzeń nie posiadających odpowiednich atestów i nieprzystosowanych do tego typu czynności grozi nieszczęśliwym wypadkiem oraz zniszczeniem towaru.

5. Teren placu składowego powinien być wyrównany o powierzchni stabilnej i odwodnionej. Elementy powinny być umieszczone na podkładach drewnianych zabezpieczających przed przypadkowym uszkodzeniem  złączy prefabrykatów i zapewniający odstęp od podłoża 15 cm.

Przy składowaniu wielowarstwowym pomiędzy poszczególnymi elementami należy umieścić przekładki drewniane oraz zapewnić stateczność stosu. Wysokość składowania nie powinna przekraczać 2,5 m dla kręgów i 5 sztuk dla płyt pokrywowych oraz pierścieni odciążających, a dla pierścieni wyrównawczych 1 m.

Kręgi mogą być również składowane w pozycji poziomej jednowarstwowo, po uzyskaniu pełnej wytrzymałości, a maksymalnie dwuwarstwowo, po zabezpieczeniu ich przed przetaczaniem.

Należy pamiętać także o zasadach składowania elementów na budowie w okresach występowania mrozów. Elementy podstawy studni oraz wpustów z osadnikiem w których podczas opadów gromadzi się woda, narażone są w okresach mrozów na jej zamarzanie i w związku z tym na uszkodzenie (rozsadzenie).  Trzeba zapobiec takim wypadkom poprzez odpowiednie zabezpieczenie wymienionych elementów, uniemożliwiając gromadzenie się z nich wody. 

Artykuł przygotowany w oparciu o materiał ze strony Pascal Prefabrykaty

Jeśli jesteś zainteresowany zakupem studni i kręgów betonowych, skontaktuj się z nami już dziś, aby uzyskać więcej informacji i korzystne ceny. Z przyjemnością pomożemy Ci wybrać najlepsze rozwiązanie dla Twoich potrzeb.

więcej aktualności

Czym są nowoczesne separatory ścieków i wody deszczowej?

Czym są nowoczesne separatory ścieków i wody deszczowej?

Nowoczesne separatory ścieków i wody deszczowej są nieodłącznym elementem dbania o czystość wód i ochrony środowiska. Poprzez skuteczne oddzielanie substancji szkodliwych od wody, przyczyniają się do utrzymania ekosystemów w dobrej kondycji.

ul. Obornicka 350A, 60-689 Poznań

}

Pon - Pt w godz. 7:00 - 15:30

GRUPA PRZYBYSZEWSCY Sp. z o.o.

KRS: 0000829890 | NIP: 9721306774

PKO BP S.A. 69 1020 4027 0000 1602 1748 1592

+48 61 825 35 25

+48 661 22 33 20

biuro@przybyszewscy.com.pl

5,0 23 reviews

oferta

► Prefabrykaty betonowe

► Szamba betonowe

► Kanalizacje tworzywowe

► Separatory

Polityka prywatności

Sprawdź również:

napisz do nas

Copyright © 2023 POZBET Poznań | All rights reserved.

DESIGNED BY: