ul. Obornicka 350A, 60-689 Poznań • Otwarte pon-pt 7:00-15:30

STREFA WIEDZY

Kiedy trzeba stosować separator? Przepisy prawne

26/06/2023

W dzisiejszym wpisie odpowiadamy na pytanie które pojawia się regularnie na formach internetowych – czy dla swojego biznesu/swojej firmy muszę zainstalować separator ścieków.

Stosowanie separatorów ścieków

Separator powinien być stosowany w miejscach, gdzie ścieki zawierają substancje, takie jak tłuszcze, oleje, substancje ropopochodne czy zawiesiny mineralne. Na przykład, restauracje, warsztaty samochodowe, stacje benzynowe i wiele innych miejsc może wymagać zastosowania separatora.

Rola separatorów ścieków

Coraz powszechniejsza staje się istotna rola, jaką pełnią separatory w systemach kanalizacyjnych. Wiedza dotycząca wymogów prawnych pozwoli dotyczących nakazu instalacji separatora pozwoli nie tylko na uniknięcie kar, ale również jest kluczowe dla ochrony środowiska i zachowania odpowiedniej wydajności systemu kanalizacyjnego.

Przepisy prawne dot. separatorów ścieków

► W trakcie eksploatacji instalacji (separatora), konieczne jest zachowanie standardów jakości środowiska. Niedopuszczalne jest, aby ścieki odpływające z separatora stawały się źródłem zanieczyszczeń. Zgodnie z artykułem 146, użytkownik separatora ma obowiązek podejmować działania mające na celu ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko. Obejmuje to regularne przeglądy oraz czyszczenie urządzeń.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

► Przeglądy eksploatacyjne urządzeń oczyszczających, w tym separatora substancji ropopochodnych, powinny być przeprowadzane co pół roku. Podczas eksploatacji urządzeń oczyszczających należy kierować się zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi, a wszystkie przeprowadzone czynności w urządzeniu powinny być odnotowane w książce eksploatacji. Dla urządzeń o przepustowości nominalnej powyżej 300 l/s, oprócz przeglądów eksploatacyjnych, wymagane jest również przeprowadzanie badań dotyczących normowanych wskaźników zanieczyszczeń, takich jak zawiesiny ogólne oraz węglowodory ropopochodne. Badania te powinny być przeprowadzane co najmniej dwa razy w roku, w okresie wiosny i jesieni, w czasie trwania opadów. Próbka do badań powinna być uzyskana poprzez zmieszanie trzech próbek o jednakowej objętości, pobranych w odstępach czasu nie krótszych niż 30 minut.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych

► W trakcie użytkowania obiektów budowlanych, właściciel lub zarządca powinien regularnie przeprowadzać kontrolę w celu sprawdzenia ich stanu technicznego. Kontrola powinna być przeprowadzana co najmniej raz w roku.

Dodatkowo, dla budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych, których powierzchnia dachu przekracza 1000 m2, kontrola powinna być przeprowadzana co najmniej dwa razy w roku. Terminy tych kontroli to do 31 maja oraz do 30 listopada.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

Dbajmy o nasze środowisko i stosujmy separatory w odpowiednich miejscach!

więcej aktualności

Nowoczesne systemy studni DIAMIR – dostępne w hurtowni budowlanej w Poznaniu

Nowoczesne systemy studni DIAMIR – dostępne w hurtowni budowlanej w Poznaniu

Studnie DIAMIR są wytwarzane z odpornego i wytrzymałego polipropylenu (PP) za pomocą metody precyzyjnego wtrysku do formy. Dzięki temu procesowi studnie są nie tylko wykonane niezwykle precyzyjnie, ale także zagwarantowana jest powtarzalność produkcji, co ma ogromne znaczenie dla jakości produktów.

Czyszczenie separatorów substancji ropopochodnych

Czyszczenie separatorów substancji ropopochodnych

Aby separator działał skutecznie i na jego wylocie wypływała woda faktycznie oczyszczona wymagana jest nie tylko prawidłowy montaż, ale również regularna konserwacja. W dzisiejszym artykule przyjrzyjmy się bliżej temu zagadnieniu.

Co to jest znak graniczny? Samodzielny montaż?

Co to jest znak graniczny? Samodzielny montaż?

Znak graniczny jest to trwały element – znak wykonany zwykle z betonu bądź granitu umieszczony w miejscu granicznym działki lub jako stały element terenu umieszczony w tym samym miejscu. Dowiedz się więcej!

więcej aktualności

Nowoczesne systemy studni DIAMIR – dostępne w hurtowni budowlanej w Poznaniu

Nowoczesne systemy studni DIAMIR – dostępne w hurtowni budowlanej w Poznaniu

Studnie DIAMIR są wytwarzane z odpornego i wytrzymałego polipropylenu (PP) za pomocą metody precyzyjnego wtrysku do formy. Dzięki temu procesowi studnie są nie tylko wykonane niezwykle precyzyjnie, ale także zagwarantowana jest powtarzalność produkcji, co ma ogromne znaczenie dla jakości produktów.

Czyszczenie separatorów substancji ropopochodnych

Czyszczenie separatorów substancji ropopochodnych

Aby separator działał skutecznie i na jego wylocie wypływała woda faktycznie oczyszczona wymagana jest nie tylko prawidłowy montaż, ale również regularna konserwacja. W dzisiejszym artykule przyjrzyjmy się bliżej temu zagadnieniu.

Co to jest znak graniczny? Samodzielny montaż?

Co to jest znak graniczny? Samodzielny montaż?

Znak graniczny jest to trwały element – znak wykonany zwykle z betonu bądź granitu umieszczony w miejscu granicznym działki lub jako stały element terenu umieszczony w tym samym miejscu. Dowiedz się więcej!

ul. Obornicka 350A, 60-689 Poznań

}

Pon - Pt w godz. 7:00 - 15:30

GRUPA PRZYBYSZEWSCY Sp. z o.o.

KRS: 0000829890 | NIP: 9721306774

PKO BP S.A. 69 1020 4027 0000 1602 1748 1592

+48 61 825 35 25

+48 661 22 33 20

biuro@przybyszewscy.com.pl

5,0 24 reviews

oferta

► Prefabrykaty betonowe

► Szamba betonowe

► Kanalizacje tworzywowe

► Separatory

Polityka prywatności

Sprawdź również:

napisz do nas

Copyright © 2023 POZBET Poznań | All rights reserved.