STREFA WIEDZY

Kiedy trzeba stosować separator? Przepisy prawne

26/06/2023

W dzisiejszym wpisie odpowiadamy na pytanie które pojawia się regularnie na formach internetowych – czy dla swojego biznesu/swojej firmy muszę zainstalować separator ścieków.

Stosowanie separatorów ścieków

Separator powinien być stosowany w miejscach, gdzie ścieki zawierają substancje, takie jak tłuszcze, oleje, substancje ropopochodne czy zawiesiny mineralne. Na przykład, restauracje, warsztaty samochodowe, stacje benzynowe i wiele innych miejsc może wymagać zastosowania separatora.

Rola separatorów ścieków

Coraz powszechniejsza staje się istotna rola, jaką pełnią separatory w systemach kanalizacyjnych. Wiedza dotycząca wymogów prawnych pozwoli dotyczących nakazu instalacji separatora pozwoli nie tylko na uniknięcie kar, ale również jest kluczowe dla ochrony środowiska i zachowania odpowiedniej wydajności systemu kanalizacyjnego.

Przepisy prawne dot. separatorów ścieków

► W trakcie eksploatacji instalacji (separatora), konieczne jest zachowanie standardów jakości środowiska. Niedopuszczalne jest, aby ścieki odpływające z separatora stawały się źródłem zanieczyszczeń. Zgodnie z artykułem 146, użytkownik separatora ma obowiązek podejmować działania mające na celu ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko. Obejmuje to regularne przeglądy oraz czyszczenie urządzeń.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

► Przeglądy eksploatacyjne urządzeń oczyszczających, w tym separatora substancji ropopochodnych, powinny być przeprowadzane co pół roku. Podczas eksploatacji urządzeń oczyszczających należy kierować się zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi, a wszystkie przeprowadzone czynności w urządzeniu powinny być odnotowane w książce eksploatacji. Dla urządzeń o przepustowości nominalnej powyżej 300 l/s, oprócz przeglądów eksploatacyjnych, wymagane jest również przeprowadzanie badań dotyczących normowanych wskaźników zanieczyszczeń, takich jak zawiesiny ogólne oraz węglowodory ropopochodne. Badania te powinny być przeprowadzane co najmniej dwa razy w roku, w okresie wiosny i jesieni, w czasie trwania opadów. Próbka do badań powinna być uzyskana poprzez zmieszanie trzech próbek o jednakowej objętości, pobranych w odstępach czasu nie krótszych niż 30 minut.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych

► W trakcie użytkowania obiektów budowlanych, właściciel lub zarządca powinien regularnie przeprowadzać kontrolę w celu sprawdzenia ich stanu technicznego. Kontrola powinna być przeprowadzana co najmniej raz w roku.

Dodatkowo, dla budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych, których powierzchnia dachu przekracza 1000 m2, kontrola powinna być przeprowadzana co najmniej dwa razy w roku. Terminy tych kontroli to do 31 maja oraz do 30 listopada.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

Dbajmy o nasze środowisko i stosujmy separatory w odpowiednich miejscach!

więcej aktualności

Wiercenie i kucie w kręgach betonowych – na zamówienie w Poznaniu

Wiercenie i kucie w kręgach betonowych – na zamówienie w Poznaniu

Jeżeli poszukują Państwo dostawcy kręgów betonowych dopasowanych do danego projektu – wg zdefinowanej specyfikacji, wymiarów, charakterystyki, klasy betonu bądź też o mniejszych czy większych wywierconych otworach w wyznaczonych przez zamawiającemu miejscach zachęcamy do bezpośredniego kontaktu.

więcej aktualności

Wiercenie i kucie w kręgach betonowych – na zamówienie w Poznaniu

Wiercenie i kucie w kręgach betonowych – na zamówienie w Poznaniu

Jeżeli poszukują Państwo dostawcy kręgów betonowych dopasowanych do danego projektu – wg zdefinowanej specyfikacji, wymiarów, charakterystyki, klasy betonu bądź też o mniejszych czy większych wywierconych otworach w wyznaczonych przez zamawiającemu miejscach zachęcamy do bezpośredniego kontaktu.

ul. Obornicka 350A, 60-689 Poznań

}

Pon - Pt w godz. 7:00 - 15:30

GRUPA PRZYBYSZEWSCY Sp. z o.o.

KRS: 0000829890 | NIP: 9721306774

PKO BP S.A. 69 1020 4027 0000 1602 1748 1592

+48 61 825 35 25

+48 661 22 33 20

biuro@przybyszewscy.com.pl

5,0 21 reviews

oferta

► Studnie betonowe

► Studnie PVC

► SZAMBA I ZBIORNIKI

► Prefabrykaty betonowe

► Infrastruktura drogowa

► Prefabrykaty

► Rury

► System drenarski

► Separatory

► ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

► Akcesoria

► Wiercenie w betonie

Oceń na w Google

Polityka prywatności

Sprawdź również:

napisz do nas

Copyright © 2023 POZBET Poznań | All rights reserved.