ul. Obornicka 350A, 60-689 Poznań • Otwarte pon-pt 7:00-15:30

STREFA WIEDZY

Różnice pomiędzy separatorami substancji ropopochodnych: koalescencyjne i lamelowe

27/06/2023

W celu odfiltrowywania ze ścieków czy wody deszczowej zanieczyszczeń spowodowanych substancjami ropopochodnymi można zastosować specjalny separator, czyli urządzenie, które podczas swojej pracy przepuszcza wodę a pozostawia oleiste substancje w dedykowanej ku temu celowi komorze. Na rynku dostępne są dwa rodzaje tego typu separatorów substancji ropopochodnych – koalescencyjne oraz lamelowe. To, jaki typ separatora substancji ropopochodnych będzie odpowiedni w konkretnym przypadku, zależy od dwóch czynników: ilości odprowadzanych ścieków i stężenia zanieczyszczeń.

Separatory koalescencyjne

Jeśli ilość wód spływających z danej instalacji do kanalizacji jest niewielka, ale są one zanieczyszczone pozostałościami olejów czy smarów, warto poważnie rozważyć zastosowanie separatora koalescencyjnego. Jest on stosowany w warsztatach samochodowych, myjniach bezdotykowych oraz ręcznych, na stacjach paliw, w mniejszych zakładach przemysłowych, na małych parkingach oraz przy odprowadzaniu wody z mostów i wiaduktów drogowych.

Separatory lamelowe

Innym rodzajem separatorów substancji ropopochodnych są separatory lamelowe. Ich użycie jest zalecany w przypadku spływania wody z większych obszarów (np. u wylotów kolektorów deszczowych, na dużych parkingach samochodowych, przy większych zakładach przemysłowych, przy centrach logistycznych, bądź też na lotniskach), gdzie stężenie zanieczyszczeń jest zróżnicowane, a przepływ wody zwiększony. Separatory lamelowe umożliwiają oczyszczanie przepływających ścieków nie tylko z zawartości substancji ropopochodnych, ale także z zawiesin mineralnych (np. piasku), które również mogą częściowo bądź całowicie zapychać systemy kanalizacyjne.

Oba rozwiązania są skuteczne i mogą być instalowane zarówno na pasach drogowych, jak i na terenach zielonych.

Dlaczego stosuje się separatory substancji ropopochodnych dla wody deszczowej?

Opady atomosferyczne powodują wymywanie szkodliwych dla środowiska i zatykających kanalizacje substancji oleistych, ropy naftowej czy rozpuszczalników, które wraz z wodą deszczową płyną zwykle nie do oczyszczalni ścieków lecz bezpośrednio do wód powierzchniowych, takich jak strumienie, rzeki, jeziora, a dalej morza i oceany. Zarówno separatory koalescencyjne jak i lamelowe oddzielają od wody szkodliwe związki chemiczne i przechowują je w komorach do czasu okresowego czyszczenia.

Prawny wymóg instalacji separatorów substancji ropopochodnych

Obowiązek oczyszczania deszczówki z substancji ropopochodnych zapisany jest m.in. w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. Przywoływany wymóg dotyczy podczyszczania wód opadowych, w sytuacji, gdy stężenie substancji ropopochodnych przekracza 15 mg/l. Substancje ropopochodne oraz szkodliwe zawiesiny gromadzą się i spływają z dużych, utwardzonych powierzchni, takich jak:

 • drogi i autostrady;
 • parkingi samochodowe;
 • stacje benzynowe i myjnie samochodowe;
 • zajezdnie autobusowe;
 • zakłady przemysłowe oraz
 • tereny kolejowe.

Zwiększone stężenie występuje więc wszędzie tam, gdzie pojawiają się nawet niewielkie wycieki oleju z silników spalinowych lub maszyn napędzanych olejem napędowym.

Dobór separatora substancji ropopochodnych – koalescencyjny czy lamelowy?

Przy wyborze odpowiedniego typu separatora warto wziąć pod takie zmienne jak:

 • rozmiar terenu, z którego spływa deszczówka (co ma wpływ na jej objętość);
 • ilość zawiesiny w deszczówce;
 • zdolność urządzenia do pracy przy przepływach burzowych oraz
 • stopień ochrony wód powierzchniowych, do których wody deszczowe odpływaj;
 • należy także uwzględnić charakterystykę wody do której trafia deszczówka – czy jest to strefa ochronna, czy zamknięty akwen, jaka jest prędkość nurtu i jak długo rzeka czy strumień potrzebują na samoczyszczenie się.

Szukasz niezawodnego separatora w dobrej cenie z dostawą na budowę czy inwestycję? Zachęcamy do kontaktu!

więcej aktualności

Nowoczesne systemy studni DIAMIR – dostępne w hurtowni budowlanej w Poznaniu

Nowoczesne systemy studni DIAMIR – dostępne w hurtowni budowlanej w Poznaniu

Studnie DIAMIR są wytwarzane z odpornego i wytrzymałego polipropylenu (PP) za pomocą metody precyzyjnego wtrysku do formy. Dzięki temu procesowi studnie są nie tylko wykonane niezwykle precyzyjnie, ale także zagwarantowana jest powtarzalność produkcji, co ma ogromne znaczenie dla jakości produktów.

Czyszczenie separatorów substancji ropopochodnych

Czyszczenie separatorów substancji ropopochodnych

Aby separator działał skutecznie i na jego wylocie wypływała woda faktycznie oczyszczona wymagana jest nie tylko prawidłowy montaż, ale również regularna konserwacja. W dzisiejszym artykule przyjrzyjmy się bliżej temu zagadnieniu.

Co to jest znak graniczny? Samodzielny montaż?

Co to jest znak graniczny? Samodzielny montaż?

Znak graniczny jest to trwały element – znak wykonany zwykle z betonu bądź granitu umieszczony w miejscu granicznym działki lub jako stały element terenu umieszczony w tym samym miejscu. Dowiedz się więcej!

więcej aktualności

Nowoczesne systemy studni DIAMIR – dostępne w hurtowni budowlanej w Poznaniu

Nowoczesne systemy studni DIAMIR – dostępne w hurtowni budowlanej w Poznaniu

Studnie DIAMIR są wytwarzane z odpornego i wytrzymałego polipropylenu (PP) za pomocą metody precyzyjnego wtrysku do formy. Dzięki temu procesowi studnie są nie tylko wykonane niezwykle precyzyjnie, ale także zagwarantowana jest powtarzalność produkcji, co ma ogromne znaczenie dla jakości produktów.

Czyszczenie separatorów substancji ropopochodnych

Czyszczenie separatorów substancji ropopochodnych

Aby separator działał skutecznie i na jego wylocie wypływała woda faktycznie oczyszczona wymagana jest nie tylko prawidłowy montaż, ale również regularna konserwacja. W dzisiejszym artykule przyjrzyjmy się bliżej temu zagadnieniu.

Co to jest znak graniczny? Samodzielny montaż?

Co to jest znak graniczny? Samodzielny montaż?

Znak graniczny jest to trwały element – znak wykonany zwykle z betonu bądź granitu umieszczony w miejscu granicznym działki lub jako stały element terenu umieszczony w tym samym miejscu. Dowiedz się więcej!

ul. Obornicka 350A, 60-689 Poznań

}

Pon - Pt w godz. 7:00 - 15:30

GRUPA PRZYBYSZEWSCY Sp. z o.o.

KRS: 0000829890 | NIP: 9721306774

PKO BP S.A. 69 1020 4027 0000 1602 1748 1592

+48 61 825 35 25

+48 661 22 33 20

biuro@przybyszewscy.com.pl

5,0 24 reviews

oferta

► Prefabrykaty betonowe

► Szamba betonowe

► Kanalizacje tworzywowe

► Separatory

Polityka prywatności

Sprawdź również:

napisz do nas

Copyright © 2023 POZBET Poznań | All rights reserved.