towary dostępne

na placu

Szybka dostawa towaru na terenie Poznania i w obrębie 100 km (HDS)

WYCENA / ZAMÓW TRANSPORT

kanalizacje tworzywowe

SYSTEMY STUDNI PVC

 
Studnie PVC to element systemu bezciśnieniowej kanalizacji zewnętrznej. Poszczególne elementy studni są wykonane z polipropylenu (PP) lub z polichlorku winylu (PVC-U) metodą wtrysku lub wytłaczania. Surowcem do produkcji studzienek jest kopolimer polipropylenu (PP) przeznaczony do formowania wtryskowego.

Rury trzonowe wykonywane są metodą wytłaczania. Są to rury korugowane (PP) w zależności od projektu uwzględniającego wymagania wytrzymałościowe.

Do zwieńczenia studni służy teleskop wykonany z rury PVC-U. Do teleskopu przytwierdzony jest trwale właz żeliwny posiadający pokrywę pełna lub wpust uliczny. Jako zwieńczenie studni, zamiast teleskopu można stosować również stożek betonowy, montowany bezpośrednio na rurę trzonową, wraz z pokrywą betonową, właz żeliwny lub pokrywę PP. Rodzaj zwieńczenia dostosowany jest każdorazowo do miejsca zabudowy i przewidywanego obciążenia. Uszczelnienia poszczególnych elementów studni realizowane są za pomocą pierścieni gumowych.

KANALIZACJE PVC

Rury i kształtki kanalizacji zewnętrznej z PVC-U przeznaczone są do: • podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji, przeznaczonych do stosowania: a) poza konstrukcjami budynków (symbol obszaru zastosowania „U”), b) pod konstrukcjami budynków (symbol obszaru zastosowania „D”) oraz poza nimi; • Odprowadzania wód deszczowych; • Odwodnień konstrukcji mostowych; • Stosowania jako osłony innych przewodów

RURY PVC

System rur produkowany jest z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U w kolorze pomarańczowo – brązowym.

KSZTAŁTKI PVC

 
Kształtki z PVC, czyli polichlorku winylu, charakteryzują się wysoką odpornością na działanie czynników chemicznych, nadają się do zastosowania w systemach pracujących w zakresie temperatur od 0°C do +60°C. Kształtki PVC stosuje się powszechnie w instalacjach do przesyłania wody (również pitnej), instalacjach chemicznych, instalacjach chłodniczych, stacjach uzdatniania wody, oczyszczalniach ścieków, instalacjach do nawadniania i innych.

RURY KORUGOWANE (KARBOWANE)

 
Przeznaczone są do budowy systemów kanalizacyjnych, sanitarnych, deszczowych i ogólnospławnych. Stosowane są głównie pod drogami i na terenach objętych szkodami górniczymi. Mogą również być wykorzystywane jako przepusty drogowe. Produkowane są jako rury dwuwarstwowe z nowej generacji PP (polipropylenu).

autoryzowany dystrybutor

oferta pozbet

STUDNIE BETONOWE

STUDNIE BETONOWE

KRĘGI BETONOWE

KRĘGI BETONOWE

system uszczelkowy

RURY BETONOWE

ZWĘŻKI BETONOWE

PŁYTY STUDZIENNE

PIERŚCIENIE WYRÓWNAWCZE

infrastruktura drogowa

KRAWĘŻNIKI BETONOWE

PRZEPUSTY DROGOWE

PŁYTY DROGOWE

KOSTKA BRUKOWA

KRATY WPUSTOWE

KOMPLETY NAPRAWCZE

WŁAZY TWORZYWOWE

WŁAZY ŻELIWNE i żelbetowe

WPUSTY PLASTIKOWE

KORYTA ŚCIEKOWE

prefabrykaty

PODWALINY

MURY OPOROWE TYPU "L"

BETONBLOKI

PREFABRYKATY BETONOWE

KANALIZACJA PVC/PP

SYSTEM STUDNI PVC

KANALIZACJE PVC

KSZTAŁTKI PVC

RURY Korugowane (karbowane)

RURY

RURY DO WODY

RURY DO KANALIZACJI

RURY DO GAZU

system drenarski

RURY DRENARSKIE

rury drenarskie w OPLOCIE

ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW

REGULATORY PRZEPŁYWU

KLAPY ZWROTNE

INŻYNIERYJNE ROZWIĄZANIA

ZASTAWKI

akcesoria

SPREJE SILIKONOWE GLIDEX

PASTY POŚLIZGOWE

UCHWYTY DO KRĘGÓW

PRZEJŚCIA MUROWE DO STUDNI

STOPNIE ZŁAZOWE

POCHWYTY

Uchwyt podwłazowy L-640

(poręcz chwytna)

GEOWŁÓKNINA

ul. Obornicka 350A, 60-689 Poznań

}

Pon - Pt w godz. 7:00 - 15:30

GRUPA PRZYBYSZEWSCY Sp. z o.o.

KRS: 0000829890 | NIP: 9721306774

PKO BP S.A. 69 1020 4027 0000 1602 1748 1592

+48 61 825 35 25

+48 661 22 33 20

biuro@przybyszewscy.com.pl

5,0 21 reviews

oferta

► Studnie betonowe

► Studnie PVC

► SZAMBA I ZBIORNIKI

► Prefabrykaty betonowe

► Infrastruktura drogowa

► Prefabrykaty

► Rury

► System drenarski

► Separatory

► ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

► Akcesoria

► Wiercenie w betonie

Oceń na w Google

Polityka prywatności

Sprawdź również:

napisz do nas

Copyright © 2023 POZBET Poznań | All rights reserved.