towary dostępne

na placu

Szybka dostawa towaru na terenie Poznania i w obrębie 100 km (HDS)

WYCENA / ZAMÓW TRANSPORT

STUDNIE BETONOWE

studnia betonowa poznań sprzedaż
Studnie betonowe Pascal perfekt sprzedaż

wysokiej jakości STUDNIE BETONOWE

System PERFECT to nowatorska technologia wytwarzania monolitycznych elementów dennych studni kanalizacyjnych, wykorzystująca skomputeryzowane metody produkcyjne i właściwości betonu samozagęszczalnego.

Jej zaletą jest produkcja dennic o jednorodnej, wysokiej klasie betonu, z dowolną, indywidualną konfiguracją kinety, uwzględniającą ilość przyłączy, ich średnice, wysokości, kąty, spadki, a także rodzaje stosowanych rur. Dennice jako monolityczny wyrób, wykonane z betonu samozagęszczalnego, doskonale spełniają swoją rolę zarówno dla kanalizacji sanitarnej jak i deszczowej oraz przemysłowej.

Parametry wyrobów:

• PERFECT – system produkcji monolitycznych podstaw studni betonowych na potrzeby kanalizacji ściekowej oraz deszczowej. Wyroby mogą zostać w pełni dostoswane do wymagań projektowych i są dostępne w najwyższej jakości po 24 godz. od zamówienia.
• Indywidualne – ilość, średnica, pochylenie i kąt przyłączy rur, a także wysokość dolotów, mogą zostać dowolnie zdefiniowane.
• Monolityczne – odlew z formy. Ta sama jakość betonu w całej objętości wyrobu (np.: C40/50, C60/75).
• Dowolność w wyborze przyłączy – do rur betonowych, żelbetowych, kamionkowych, PVC, PE-HD, PU, żeliwnych itd.

Opcje konfiguracji:

• System produkcji PERFECT jako zestaw najwyższej jakości form odlewniczych oraz innowacyjnej technologii wycinania gorącym drutem idealnie dopasowanych kształtek z manualną obsługą wyrobów.
• System produkcji PERFECT z integracją wszystkich faz produkcyjnych. Począwszy od przyjęcia i kontroli zamówienia, poprzez planowanie, produkcję, opracowanie kompleksowej dokumentacji, aż do przygotowania wyrobów do wysyłki.
• System produkcji PERFECT jako zautomatyzowany park maszynowy obsługiwany przez wielozadaniowego robota suwnicowego TRANSEXACT.

Charakterystyka:

• Przemysłowa produkcja indywidualnie planowanych podstaw studni dająca dowolność w wyborze zastosowanego typu betonu.
• Zdolność produkcyjna dostosowana do indywidulanych potrzeb, możliwy wielozmianowy system pracy.
• Ekonomiczne zarządzanie zasobami – redukcja używanego materiału oraz optymalizacja kosztów osobowych.

STUDNIE BETONOWE EKO

Wytrzymałe, uniwersalne i produkowane zgodnie z normą PN-EN 1917. Studnie kanalizacyjne EKO to pierwszej klasy prefabrykaty betonowe powszechnie wykorzystywane do budowy podziemnych instalacji wodno-ściekowych. Pozwalają na stworzenie bezpiecznej i wydajnej infrastruktury, która przez długie lata perfekcyjnie będzie spełniała swoje zadanie.

POZBET Poznań oferuje studnie kanalizacyjne EKO w średnicach od 1000 – 3000 mm produkowane przez Bruk-Bet oraz Pascal Prefabrykaty – to szeroka gama wysokiej jakości komponentów betonowych przeznaczonych do budowy podziemnych instalacji. Wybierając elementy prefabrykowane od sprawdzonego producenta i renomowanego dystrybutora zyskują Państwo pewność, że zamówione kręgi, dennice, zwężki czy pokrywy będą wykonane zgodnie z normami i z wysokogatunkowego betonu o podwyższonej wytrzymałości. Tym samym wybudowana infrastruktura spełni warunki techniczne – będzie charakteryzowała się m.in. znakomitą szczelnością, co pozwoli na bezpieczną eksploatację przez bardzo długi czas.

 

kręgi betonowe sprzedaż Poznań

KRĘGI BETONOWE

Nasze kręgi betonowe są trwałe i funkcjonalne, spełniają wymagania stawiane deklarowanym klasom betony, wykorzystywane są we wszystkich typach kanalizacji opadowych, sanitarnych i ogólnoprzemysłowych; w pasach drogowych obciążonych ruchem kołowym, w obszarach ruchu pieszego i na zewnątrz budynków; na terenach podmokłych, do melioracji gruntów, studni przelotowych, rozgałęzionych, wpustowych, rewizyjnych, itd.

KRĘGI BETONOWE (SYSTEM USZCZELKOWY)

Kompletna studnia szczelna składa się z kilku elementów. W takim podstawowym zestawieniu (patrz do katalogu po lewej) studnia może być zbudowana z takich oto prefabrykatów betonowych, poczynając od najniższego elementu:
– z dennicy, która musi posiadać uszczelkę,
– z kręgu, który musi posiadać uszczelkę,
– ze zwężki betonowej lub płyty pokrywowej,
– z pierścienia wyrównawczego.

Każdy z wymienionych składników kompletnej studni szczelnej może występować w kilku odmianach.

Warianty poszczególnych składników przedstawione są w opisach konkretnych studni. Wybór, z jakich składników i w jakim wariancie ma składać się studnia szczelna, należy do zamawiającego studnie.

 

RURY BETONOWE

W budownictwie sanitarnym powszechnie stosuje się kanały podziemne służące do transportu ścieków i wody w sposób grawitacyjny. Taka forma transportu nie powoduje utraty miejsca na powierzchni terenu, zapobiega również rozprzestrzenianiu się skażeń i odorów.

Produkowane rury znajdują zastosowanie w: grawitacyjnym odprowadzaniu ścieków; grawitacyjnym odprowadzaniu wód deszczowych i drenażowych; grawitacyjnym doprowadzaniu i odprowadzaniu wód przemysłowych; grawitacyjnym doprowadzaniu wody surowej do stacji uzdatniania wody; jako przepusty drogowe i kolejowe.

Okres użytkowania rur betonowych wynosi około 100 lat. Rury betonowe są odporne na obciążenia statyczne i dynamiczne.

ZWĘŻKI BETONOWE

Zwężki betonowe stosuje się jako alternatywę dla płyt pokrywowych studni. Na zwężce można bezpośrednio zakładać właz żeliwny oraz w razie potrzeby pierścień wyrównawczy. Istnieje możliwość wmontowania stopni złazowych.

PŁYTY STUDZIENNE

Płyty pokrywowe studzienek kanalizacyjnych wykonywane są jako elementy żelbetowe w dwóch typach, jako elementy łączone na uszczelkę oraz na pióro-wpust. Wszystkie rodzaje i wielkości płyt produkowane są z otworami usytuowanymi centralnie, mimośrodowo lub jako elementy pełne.

PIERŚCIENIE WYRÓWNAWCZE

Pierścienie wyrównujące łączy się za pomocą zaprawy z płytami pokrywowymi lub zwężkami w celu dopasowania poziomu włazu kanałowego do poziomu jezdni lub gruntu.

Pierścienie wyrównawcze to ważny element w konstrukcji studni betonowej. Służą one do wyrównywania nierówności powstałych na powierzchni kręgów betonowych i zapobiegania ich deformacji. Pierścienie wyrównawcze mogą być bezproblemowo zamontowane na już ułożonych kręgach betonowych.

Wybierając pierścienie wyrównawcze, ważne jest, aby zwrócić uwagę na ich średnicę i grubość, aby były one odpowiednie do rozmiaru i konstrukcji studni betonowej.

Odpowiednio dobrane i zamontowane pierścienie wyrównawcze zapewnią bezpieczne i trwałe działanie studni betonowej oraz zabezpieczą przed uszkodzeniami i nieprawidłowym funkcjonowaniem. Dlatego też, warto wybrać wysokiej jakości produkt, aby cieszyć się niezawodnością i bezpieczeństwem studni przez wiele lat.

studnie chłonne

Studnie chłonne to zbiorniki, zazwyczaj bez dna, bądź z otworami w dolnej części. Służą do magazynowania, a następnie rozsączania w gruncie zgromadzonej wody deszczowej z dachu oraz wód pościekowych z przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków. Studnia chłonna umożliwia odprowadzanie wody do warstwy przepuszczalnej, na głębokość nawet kilku metrów poniżej powierzchni terenu, dlatego głębokość studni zależy od głębokości występowania warstwy przepuszczalnej.

autoryzowany dystrybutor

oferta pozbet

STUDNIE BETONOWE

STUDNIE BETONOWE

KRĘGI BETONOWE

KRĘGI BETONOWE

system uszczelkowy

RURY BETONOWE

ZWĘŻKI BETONOWE

PŁYTY STUDZIENNE

PIERŚCIENIE WYRÓWNAWCZE

infrastruktura drogowa

KRAWĘŻNIKI BETONOWE

PRZEPUSTY DROGOWE

PŁYTY DROGOWE

KOSTKA BRUKOWA

KRATY WPUSTOWE

KOMPLETY NAPRAWCZE

WŁAZY TWORZYWOWE

WŁAZY ŻELIWNE i żelbetowe

WPUSTY PLASTIKOWE

KORYTA ŚCIEKOWE

prefabrykaty

PODWALINY

MURY OPOROWE TYPU "L"

BETONBLOKI

PREFABRYKATY BETONOWE

KANALIZACJA PVC/PP

SYSTEM STUDNI PVC

KANALIZACJE PVC

KSZTAŁTKI PVC

RURY Korugowane (karbowane)

RURY

RURY DO WODY

RURY DO KANALIZACJI

RURY DO GAZU

system drenarski

RURY DRENARSKIE

rury drenarskie w OPLOCIE

ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW

REGULATORY PRZEPŁYWU

KLAPY ZWROTNE

INŻYNIERYJNE ROZWIĄZANIA

ZASTAWKI

akcesoria

SPREJE SILIKONOWE GLIDEX

PASTY POŚLIZGOWE

UCHWYTY DO KRĘGÓW

PRZEJŚCIA MUROWE DO STUDNI

STOPNIE ZŁAZOWE

POCHWYTY

Uchwyt podwłazowy L-640

(poręcz chwytna)

GEOWŁÓKNINA

ul. Obornicka 350A, 60-689 Poznań

}

Pon - Pt w godz. 7:00 - 15:30

GRUPA PRZYBYSZEWSCY Sp. z o.o.

KRS: 0000829890 | NIP: 9721306774

PKO BP S.A. 69 1020 4027 0000 1602 1748 1592

+48 61 825 35 25

+48 661 22 33 20

biuro@przybyszewscy.com.pl

5,0 21 reviews

oferta

► Studnie betonowe

► Studnie PVC

► SZAMBA I ZBIORNIKI

► Prefabrykaty betonowe

► Infrastruktura drogowa

► Prefabrykaty

► Rury

► System drenarski

► Separatory

► ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

► Akcesoria

► Wiercenie w betonie

Oceń na w Google

Polityka prywatności

Sprawdź również:

napisz do nas

Copyright © 2023 POZBET Poznań | All rights reserved.