STREFA WIEDZY

Czyszczenie separatorów substancji ropopochodnych

28/08/2023

Separatory substancji ropopochodnych to urządzenia przepływowe, które służą do wstępnego oczyszczania wody z takich szkodliwych substancji jak zawiesiny tłuszczy, smarów, olejów czy benzyny. Separatory koalescencyjne stosuje się w miejscach szczególnie narażonych na wypłukiwanie tego rodzaju niebezpiecznych substancji takich jak stacje paliw, parkingi samochodowe, place manewrowe oraz hurtownie paliw. Instaluje się je takie przy odprowadzeniach wody deszczowej z dróg, lotnisk jak też w wielu innych miejscach związanych z transportem kołowym i funkcjonowaniem pojazdów silnikowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wszędzie tam, gdzie zachodzi prawdopodobieństwo skażenia wód deszczowych substancjami oleistymi, konieczne jest stosowanie separatorów. Aby separator działał skutecznie i na jego wylocie wypływała woda faktycznie oczyszczona wymagana jest nie tylko prawidłowy montaż, ale również regularna konserwacja. W dzisiejszym artykule przyjrzyjmy się bliżej temu zagadnieniu.

Procedury związane z okresową konserwacją separatorów substancji ropopochodnych

Rutynowe czynności serwisowe przy obsłudze separatora obejmują wyczyszczenie osadnika z zalegających osadów oraz dokładne mycie filtrów. Specjalista powinien też sprawdzić prawidłowość pracy pływaka oraz – o ile takie są zainstalowane – systemów alarmowych. Po wyczyszczeniu separatora należy ponownie napełnić go czystą wodą. Może się zdarzyć, że w trakcie przeglądu eksploatacyjnego ujawni się konieczność wymiany filtra na nowy, są one również dostępne w naszej ofercie. Do poprawnego usunięcia zgromadzonych w separatorze zanieczyszczeń stosuje się profesjonalne wozy wyposażone w mocne pompo-sprężarki do wybierania szlamu z osadnika.

Odbiór odpadów z separatorów substancji ropopochodnych przed upoważnione firmy recyklingowe

Końcowym etapem czyszczenia separatora substancji ropopochodnych jest unieszkodliwienie odpadów. Musi się to odbywać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, czyli w taki sposób by nie stwarzać zagrożenia dla środowiska naturalnego. Zgodnie z zapisami ustawy prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach wytwórcą odpadów w takim przypadku jest nie właściciel separatora, ale firma, która zajmuje się jego eksploatacją. Zgromadzone odpady należy zdać u firm posiadających niezbędne uprawniania i możliwości utylizacji. Zgromadzony odpad czyli mieszanina wodno-olejowa oraz zaolejony szlam w świetle przepisów są uznawane za odpady niebezpieczne.

Prawne obowiązki właścicieli separatorów substancji ropopochodnych

Pomimo tego, że za prawidłowy przebieg czynności serwisowych separatora odpowiedzialna jest firma czyszcząca to na odpowiedzialność zlecania przeglądów we właściwych odstępach czasu czyli za zamówienie usługi czyszczenia separatora odpowiada jego właściciel. Warto dodać, że obecnie zgodnie z przepisami prawa budowlanego, separatory substancji ropopochodnych i tłuszczu powinny być poddawane przeglądowi i czyszczeniu przynajmniej raz do roku.

Czyszczenie i serwis separatorów wód deszczowych

Odrębnie uregulowana jest kwestia przeglądów separatorów oczyszczających wodę deszczową. Właściciele tego rodzaju separatorów mają obowiązek przestrzegania zapisów wynikających z Rozporządzenia Ministra Środowiska z 29 listopada 2002r. w sprawie warunków jakie należy spełniać przy odprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska naturalnego. Zgodnie z tymi przepisami, separatory wody deszczowej należy serwisować przynajmniej dwa razy w roku – do końca maja i do końca listopada.

Jeśli mają Państwo jakieś pytania dotyczące przeglądów i serwisowania separatorów substancji ropopochodnych bądź są zainteresowania takiego separatora z dostawą w atrakcyjnej cenie zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami.

Zobacz produkty

Separatory tłuszczu

Separatory substancji ropopochodnych

Neutralizatory kwasów

Osadniki piasku i szlamu

Separatory koalescencyjne

więcej aktualności

Wiercenie i kucie w kręgach betonowych – na zamówienie w Poznaniu

Wiercenie i kucie w kręgach betonowych – na zamówienie w Poznaniu

Jeżeli poszukują Państwo dostawcy kręgów betonowych dopasowanych do danego projektu – wg zdefinowanej specyfikacji, wymiarów, charakterystyki, klasy betonu bądź też o mniejszych czy większych wywierconych otworach w wyznaczonych przez zamawiającemu miejscach zachęcamy do bezpośredniego kontaktu.

ul. Obornicka 350A, 60-689 Poznań

}

Pon - Pt w godz. 7:00 - 15:30

GRUPA PRZYBYSZEWSCY Sp. z o.o.

KRS: 0000829890 | NIP: 9721306774

PKO BP S.A. 69 1020 4027 0000 1602 1748 1592

+48 61 825 35 25

+48 661 22 33 20

biuro@przybyszewscy.com.pl

5,0 21 reviews

oferta

► Studnie betonowe

► Studnie PVC

► SZAMBA I ZBIORNIKI

► Prefabrykaty betonowe

► Infrastruktura drogowa

► Prefabrykaty

► Rury

► System drenarski

► Separatory

► ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

► Akcesoria

► Wiercenie w betonie

Oceń na w Google

Polityka prywatności

Sprawdź również:

napisz do nas

Copyright © 2023 POZBET Poznań | All rights reserved.